Annual General Meeting 2018

Genmab A/S’ Annual General Meeting 2018 will take place Tuesday, April 10, 2018 at 2:00 PM CEST at the Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, DK-1560 Copenhagen V, Denmark.

Please click on the links below for information concerning Genmab A/S’ Annual General Meeting 2018:

The total number of voting rights and total share capital per March 8, 2018 are:
Total Number of Voting Rights: 61,251,093 
Total Share Capital: DKK 61,251,093

Please note that Genmab A/S, as a general rule, no longer sends the calling to Annual General Meetings by postal mail. If you wish to receive the invitation for future Annual General Meetings via e-mail, please register your e-mail address at the InvestorPortal. If you do not have access to an e-mail address you can contact VP Investor Services at: +45 4358 8866.

Back to top

Genmab A/S’ ordinære generalforsamling 2018 finder sted tirsdag den 10. april 2018 kl. 14.00 på Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København V.

For information vedrørende Genmab A/S’ ordinære generalforsamling 2018, se venligst nedenstående links:

Det samlede antal stemmerettigheder og den samlede aktiekapital i selskabet udgør pr. 8. marts 2018:
Samlede antal stemmerettigheder: 61.251.093 
Samlede aktiekapital: DKK 61.251.093

Vi gør opmærksom på, at Genmab som hovedregel ikke længere fremsender indkaldelse til generalforsamlinger med almindelig post. Såfremt De ønsker at modtage indkaldelsen til fremtidige generalforsamlinger per e-mail, beder vi dem registrere Deres e-mailadresse via InvestorPortalen. Hvis De ikke har adgang til en e-mailadresse, kan De rette henvendelse til VP Investor Services på følgende telefonnummer: 43 58 88 66.

Back to top